Adolf Hitler

Adolf-HitlerWaar is Adolf Hitler geboren?

Adolf Hitler werd geboren op 20 april 1889 in Ranshofen (Brauna am Inn) in  Oostenrijk. Veel Oostenrijkers voelde zichzelf een Duitser, maar waren loyaal aan Oostenrijk. Voor Adolf Hitler was er alleen Duitsland. Samen met goede vrienden zong hij het volkslied ‘Deutschland Über Alles’ en begroetten ze elkaar met ‘heil’. Maar wie was deze latere führer van het Derde Rijk?

Jeugd Adolf Hitler

Vanaf 1905 leefde Adolf Hitler in Wenen en verkreeg hij financiële steun van zijn moeder. In deze periode probeerde Adolf Hitler bij  de Academie van de Schone Kunsten te komen , maar werd hij tweemaal geweigerd door de Academie. In 1907 overleed zijn moeder en kreeg hij geldproblemen. Twee jaar later trekt hij in bij de  daklozenopvang. In 1910 kon hij verhuizen naar een huis voor armoedige arbeiders aan de Meldemannstraße. Tijdens het verblijf in Wenen groeide zijn haat jegens de Joodse inwoners van de stad. Hij gaf de Joden de schuld van zijn fouten.

Hitler in de de 1e Wereldoorlog

1914 brak de eerste Wereldoorlog uit. Adolf Hitler diende aan het westelijk front in Frankrijk en België. Hij deed mee aan veldslagen bij Ieper, de Somme en Passchendaele. Dat Duitsland de oorlog verloor, maakte Hitler woedend. Hij omschreef de oorlog als zijn beste ervaring tot dusver. Het versterkte  zijn nationalisme en zijn ideologie begon steeds meer vaste vorm te krijgen. Onder het oude regime kort na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland aan hoge herstelbetalingen voldoen en leed het veel economische schade. Er heerste een onrustige sfeer, waarin racistische impulsen floreerden. Door deze  instabiele omstandigheden werd de Weimar Republiek opgezet, met een democratische zogenaamde staatsvorm.

Hitlers Mein Kampf

Na de oorlog sloot Hitler zich aan bij deArbeiderspartij, de voorloper van de Nationaalsocialistische Arbeiderspartij. In 1921 werd Adolf Hitler de leider en was hij een fanatieke politicus geworden, die de glorie van het Duitserijk wilde herstellen. Hij wilde niets weten van de Weimar democratie. Hitler deed 1923 een couppoging met zijn medestanders van de NSDAP, de Bierkeller Putsch. De machtsgreep faalde en Hitler belandde in de gevangenis. Tijdens zijn gevangenschap werkte Hitler zijn ideeën uit op papier, en werd later gepubliceerd als  boek  genaamd Mein Kampf.

Hitler in de Tweede Wereldoorlog

Na Hitlers vrijlating in 1924, begon Hitler met het uitbouwen van zijn populariteit. Zijn retoriek met betrekking tot antisemitisme, de Duitse volk , anticommunisme en de Weimar Republiek sloeg aan. De NSDAP won een heel  aantal zetels in het parlement, en in 1933 wist Adolf Hitler democratisch aan de macht te komen. Als de baas van de Duitse natie, begon hij de 2e Wereldoorlog, door onder meer Polen, Tsjechië, Nederland en Frankrijk aan te vallen en te bezetten.Adolf Hitler bracht zijn ideeën in de praktijk. De Joden werden bestempeld als ‘üntermenschen (minderwaardig)’, vervolgd en veel van hen werden in speciale concentratie- en vernietigingskampen om het leven gebracht. Ook minderheden als de Roma en de Sinti, en Slavische krijgsgevangen, werden vervolgd. De dictatuur van Hitler kostte aan tientallen miljoenen mensen het leven

Zelfmoord Hitler

Toen de Russische legers in 1945 Berlijn naderden, pleegde Adolf Hitler op 30 april 1945 zelfmoord in de ‘Führerbunker’. De 2e Wereldoorlog werd uiteindelijk definitief gewonnen door de geallieerden.